Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen på denne nettsiden er kun for generelle informasjonsformål. Informasjonen leveres av Creative Outdoor Products, og mens vi forsøker å holde informasjonen oppdatert og korrekt, gir vi ingen garantier av noe slag, uttrykt eller underforstått, om fullstendigheten, nøyaktigheten, påliteligheten, egnetheten eller tilgjengeligheten med hensyn til nettsiden eller informasjonen, produktene, tjenestene eller tilhørende grafikk på nettsiden for noe formål. Tilliten du gir til denne informasjonen er derfor på egen risiko.

Under ingen omstendigheter vil vi være ansvarlige for eventuelle tap eller skader, inkludert uten begrensning, indirekte eller følgeskader av tap av data eller fortjeneste som oppstår i forbindelse med bruk av denne nettsiden.

Gjennom denne nettsiden kan du viderekoble deg til andre nettsider som ikke er under kontroll av Creative Outdoor Products. Vi har ikke kontroll over naturen, innholdet eller tilgjengeligheten av disse nettsidene. Eventuelle koblinger på siden innebærer ikke nødvendigvis en anbefaling eller godkjennelse av utsagnene de viser til.

Vi gjør alt vi kan for å holde nettsiden oppe og i gang. Creative Outdoor Product er imidlertid ikke ansvarlig for, og vil ikke holdes ansvarlig for at nettsiden er midlertidig utilgjengelig på grunn av tekniske problemer utenfor vår kontroll.